HOME HISTÒRIA GUIA PUBLICACIONS BISBE LITÚRGIA SALA DE PREMSA HORARIS DE MISSA
 
  21 d'octubre de 2014. Santa úrsula i verges màrtirs de Colònia, sant Hilarió, sant Viàtor. Email Intranet  
 
21 d'octubre de 2014   El papa rebrà demà en l’audiència general el bisbe javier salinas        20 d'octubre de 2014   L’església de santa magdalena acull la tradicional missa amb motiu de les festes de la beata        20 d'octubre de 2014   Deixalles i càritas, al servei de la ciutadania inquera        20 d'octubre de 2014   “testimonis del senyor”: el nou catecisme per a joves i adolescents        20 d'octubre de 2014   Formació permanent del professorat de religió de secundària        17 d'octubre de 2014   Presentació del llibre “ofrena de versos a santa catalina tomàs segles xvii-xxi”        17 d'octubre de 2014   Eapn espanya exigeix una estratègia contra la pobresa per fer front a la crisi econòmica i social        17 d'octubre de 2014   Nomenaments eclesiàstics        17 d'octubre de 2014   Mallorca va aportar 111.929 euros al domund el 2013        16 d'octubre de 2014   Missa d'acció de gràcies per la beatificació d'Álvaro del portillo        15 d'octubre de 2014   S’obre l’any dedicat a santa teresa de jesús        15 d'octubre de 2014   La parròquia de sant pau organitza el xxi "rastrillo" solidari        15 d'octubre de 2014   Els catequistes de mallorca comencen el curs amb una jornada de formació        15 d'octubre de 2014   Els partits polítics amb representació parlamentària signen un pacte per a la inclusió social        14 d'octubre de 2014   Inaugurat el curs del centre d’estudis teològics de mallorca        14 d'octubre de 2014   La barriada des pil·larí celebra el seu patró, sant francesc        
     
 PROGRAMA
Església Notícia 19 octubre
 PROGRAMA
Mosaic 19 octubre
 PROGRAMA
Església Notícia 12 octubre
 PROGRAMA
Mosaic 12 octubre
 REPORTATGE
Que es la catequesi de families?
   
   
 
21-10-2014
VISITA DE LA IMATGE PEREGRINA DE FÀTIMA
A les 8 h, Santa Missa i Rosari. Peregrinació cap a la Parròquia de Sant Miquel de Palma a les 9 h. A les 15:30 h, sortida cap a la Parròquia de Porreres, on estarà exposada per a la pública veneració. Rosari i Santa Missa.
ARXIPRESTAT DE PONENT
Reunió d'arxiprestat a les 20,30 h a Calvià.
ASSOCIACIÓ DE VÍDUES
Excursió cultural als Tossals Verds. Sortida a les 10 h.

22-10-2014
ANY CAMPINS-GAUDÍ
Visita guiada a la Catedral de Mallorca per conèixer el que va significar la gran restauració de Campins-Gaudí a la Seu a càrrec de la historiadora Maria Barceló. A les 19,30 h. Visita gratuïta.
VISITA DE LA IMATGE PEREGRINA DE FÀTIMA
A les 8 h, Santa Missa i Rosari a les Carmelites. A les 16 h, peregrinació cap a la residència de les Germanetes dels Pobres.
PARRÒQUIA DE SON ROCA
Curs bíblic a càrrec de Guillem Ramis Moneny: “Jesús el Natzarè”. A les 20 h a la Parròquia de Son Roca.
DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT
"De què parlam quan deim Intel·ligència Espiritual? Aclariments i fonaments antropològics", a càrrec del P. Pere Ribot, TOR. Seminari de formació permanent del professorat de Religió al CEP de Manacor. De 17 a 20 h.

23-10-2014
CURSETS DE CRISTIANDAT
El Moviment de Cursets de Cristiandat informa del seu proper curset de dones del 23 al 26 d'octubre a Santa Llucia, i prega oracions per l'èxit apostòlic del mateix. Rectora: Margalida Munar. Més informació: 617 950 872.
VISITA DE LA IMATGE PEREGRINA DE FÀTIMA
A les 8 h, Santa Missa i Rosari a les Carmelites. Peregrinació de la Verge cap a la Parròquia de Muro a les 15:30 h, quedant allà exposada per a la pública veneració. Sant Rosari i Santa Missa.
PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL
Conferència: “El conflicte, lloc de creixement en humanitat. La infantesa de Jesús (Lc 2,39-52). A les 19,30 h a la Parròquia de Sant Miquel de Palma.

24-10-2014
DELEGACIÓ DE CATEQUESI
Jornada de formació de catequistes del SIC. Del 24 al 26 d'octubre.
VISITA DE LA IMATGE PEREGRINA DE FÀTIMA
Visita de la imatge peregrina de Ntra. Sra. de Fàtima. A les 8 h, Santa Missa a les Carmelites. Horabaixa catequètica dedicada als nins.

25-10-2014
ROSARI PER LA FAMÍLIA I LA VIDA
Rosari per la Família i la Vida cada dia 25 de mes a la capella del Centre Eucarístic de Palma (C/ Calatrava, 10). Organitzat per la Delegació de Família i Vida. A les 18,30 h.
DELEGACIÓ DE LITÚRGIA
Escola bàsica de cant. Al Seminari Nou de 10 a 12 h.
XXIX PEREGRINACIÓ ECUMÈNICA
Al Santuari de Santa Maria d'Establiments (es Muntant). A les 11 h. Tema: “La paz, única arma contra la guerra”. Obert a tots, es convida els cristians de totes les esglésies. Finalitzarà amb un dinar de germanor.
DELEGACIÓ DE LA VIDA CONSAGRADA
Al Saló d'actes de Sant Francesc, conferència preparació a l'Any de la Vida Consagrada, per part de Mons. José Rodríguez Carballo, OFM. A les 12,30 h, a la Basílica, celebració de l'Eucaristia oberta a tothom i veneració de les despulles del Beat Ramon Llull.

26-10-2014
CATEDRAL DE MALLORCA
XV Festival Internacional d'Orgue a la Seu. A les 19,45 h. Concert a càrrec de Hans Leitner, organista de la Catedral de Munich.

27-10-2014
CENTRE CULTURAL MONTI-SION
Seminari: "Cambios sociales y culturales en la historia de Mallorca", a càrrec del professor Sebastià Serra. A les 17 h a Monti-sion.
DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT
“De què parlam quan deim Intel·ligència Espiritual? Aclariments i fonaments antropològics”, a càrrec del P. Pere Ribot, TOR. Seminari de formació permanent del professorat de Religió al CEP d'Inca. De 17 a 20 h.

28-10-2014
CATEDRAL DE MALLORCA
A les 19 h, celebració de l'inici del ministeri canonical del nou canonge Mn. Francesc Ramis Darder.
   
   
Delegació de Catequesi    Delegació de Litúrgia i Ministeris Laicals    Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església  
Delegació de Pastoral Juvenil    Delegació de Pastoral Caritativa i Social    Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut   Delegació de Missions  Delegació de Família i Vida   Seminari Diocesà de Mallorca    Taller de Restauració
  Telèfons Adreces electròniques
 
Palau Episcopal
C/ Mirador, 5
Tel. 971 714 601   Fax 971 723 562
bisbe@bisbatdemallorca.com
Casa de l'Església
C/ Seminari, 4
Tel. 971 213 100   FAX 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com
Secretaria de Comunicació
C/ Seminari, 4
Tel. 971 214 601
mcs@bisbatdemallorca.com
Delegacions
Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església   
Delegació de Catequesi    Delegació de Pastoral Juvenil   
Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut
Publicacions
Full Dominical
Institucions
Catedral de Mallorca
 
  Bisbat de Mallorca 2014 Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca - Carrer seminari, 4 - 07001 Palma - ILLES BALEARS (ESPANYA)