HOME HISTÒRIA GUIA PUBLICACIONS BISBE LITÚRGIA SALA DE PREMSA HORARIS DE MISSA
 
  24 d'octubre de 2014. Sant Antoni-Maria Claret, sant Claudià, sant Proclus. Email Intranet  
 
21 d'octubre de 2014   El papa rebrà demà en l’audiència general el bisbe javier salinas        20 d'octubre de 2014   Formació permanent del professorat de religió de secundària        20 d'octubre de 2014   “testimonis del senyor”: el nou catecisme per a joves i adolescents        20 d'octubre de 2014   Deixalles i càritas, al servei de la ciutadania inquera        20 d'octubre de 2014   L’església de santa magdalena acull la tradicional missa amb motiu de les festes de la beata        17 d'octubre de 2014   Presentació del llibre “ofrena de versos a santa catalina tomàs segles xvii-xxi”        17 d'octubre de 2014   Mallorca va aportar 111.929 euros al domund el 2013        17 d'octubre de 2014   Nomenaments eclesiàstics        17 d'octubre de 2014   Eapn espanya exigeix una estratègia contra la pobresa per fer front a la crisi econòmica i social        
     
 PROGRAMA
Església Notícia 19 octubre
 PROGRAMA
Mosaic 19 octubre
 PROGRAMA
Església Notícia 12 octubre
 PROGRAMA
Mosaic 12 octubre
 REPORTATGE
Que es la catequesi de families?
   
   
 
24-10-2014
DELEGACIÓ DE CATEQUESI
Jornada de formació de catequistes del SIC. Del 24 al 26 d'octubre.
VISITA DE LA IMATGE PEREGRINA DE FÀTIMA
Visita de la imatge peregrina de Ntra. Sra. de Fàtima. A les 8 h, Santa Missa a les Carmelites. Horabaixa catequètica dedicada als nins.

25-10-2014
ROSARI PER LA FAMÍLIA I LA VIDA
Rosari per la Família i la Vida cada dia 25 de mes a la capella del Centre Eucarístic de Palma (C/ Calatrava, 10). Organitzat per la Delegació de Família i Vida. A les 18,30 h.
DELEGACIÓ DE LITÚRGIA
Escola bàsica de cant. Al Seminari Nou de 10 a 12 h.
XXIX PEREGRINACIÓ ECUMÈNICA
Al Santuari de Santa Maria d'Establiments (es Muntant). A les 11 h. Tema: “La paz, única arma contra la guerra”. Obert a tots, es convida els cristians de totes les esglésies. Finalitzarà amb un dinar de germanor.
DELEGACIÓ DE LA VIDA CONSAGRADA
Al Saló d'actes de Sant Francesc, conferència preparació a l'Any de la Vida Consagrada, per part de Mons. José Rodríguez Carballo, OFM. A les 12,30 h, a la Basílica, celebració de l'Eucaristia oberta a tothom i veneració de les despulles del Beat Ramon Llull.

26-10-2014
CATEDRAL DE MALLORCA
XV Festival Internacional d'Orgue a la Seu. A les 19,45 h. Concert a càrrec de Hans Leitner, organista de la Catedral de Munich.

27-10-2014
CENTRE CULTURAL MONTI-SION
Seminari: "Cambios sociales y culturales en la historia de Mallorca", a càrrec del professor Sebastià Serra. A les 17 h a Monti-sion.
DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT
“De què parlam quan deim Intel·ligència Espiritual? Aclariments i fonaments antropològics”, a càrrec del P. Pere Ribot, TOR. Seminari de formació permanent del professorat de Religió al CEP d'Inca. De 17 a 20 h.

28-10-2014
CATEDRAL DE MALLORCA
A les 19 h, celebració de l'inici del ministeri canonical del nou canonge Mn. Francesc Ramis Darder.

29-10-2014
EVANGELI I VIDA
Estudi de l'Evangeli a l'esti pradosià inspirat amb la metodologia del beat Antoni Chavrier. A les 21 h a la rectoria d'Andratx.

30-10-2014
MÀ AMIGA
Acompanyar i compartir la vivència del dol. A la Rectoria d'Andratx a les 17 h. Coordinador: Joan Bordoy.
CONFERÈNCIA
“Semblances i diferències entre Ramon Llull i Juníper Serra”. A càrrec de Mons. Antoni Alzamora. A les 20 h a la Parròquia de Sant Alonso Rodríguez.

31-10-2014
MOVIMENT TROBADA MATRIMONIAL
Nit d'informació per a parelles. Sopar compartit i bauxa. Al Local Parroquial d'es Pil·larí a les 20,30 h.
   
   
Delegació de Catequesi    Delegació de Litúrgia i Ministeris Laicals    Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església  
Delegació de Pastoral Juvenil    Delegació de Pastoral Caritativa i Social    Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut   Delegació de Missions  Delegació de Família i Vida   Seminari Diocesà de Mallorca    Taller de Restauració
  Telèfons Adreces electròniques
 
Palau Episcopal
C/ Mirador, 5
Tel. 971 714 601   Fax 971 723 562
bisbe@bisbatdemallorca.com
Casa de l'Església
C/ Seminari, 4
Tel. 971 213 100   FAX 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com
Secretaria de Comunicació
C/ Seminari, 4
Tel. 971 214 601
mcs@bisbatdemallorca.com
Delegacions
Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església   
Delegació de Catequesi    Delegació de Pastoral Juvenil   
Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut
Publicacions
Full Dominical
Institucions
Catedral de Mallorca
 
  Bisbat de Mallorca 2014 Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca - Carrer seminari, 4 - 07001 Palma - ILLES BALEARS (ESPANYA)