Vicaria per a les relacions institucionals i patrimoni


Vicari episcopal
Mn. Nadal Bernat Salas
nadal.bernatsalas@gmail.com

Comissió assessora del patrimoni
Mn. Nadal Bernat Salas
nadal.bernatsalas@gmail.com

Comissió assessora d'orgues històrics
Mn. Diego León Fioravanti
diegoleonfioravanti@gmail.com

Museu Diocesà
(Gestionat per la Seu)

Biblioteca Diocesana
Mn. Ricardo Mejía Fernández
bibliotecadiocesana@bisbatdemallorca.com

Arxiu diocesà
Mn. César Murillo Rademacher
archivodiocesanomallorca@hotmail.com

Museu Bíblic
Mn. Francesc Ramis Darder
francescramisdarder@gmail.com

Taller de Restauració
Sra. Antònia Reig Morro
trbm@bisbatdemallorca.com