Vicaria per a la pastoral de l'anunci i la iniciació cristiana


Vicari Episcopal
Mn. Miquel Gual Tortella
C/ Seminari, 4 - 971 21 31 00 mgualtortella@gmail.com

Delegació d'Ensenyament
Sra. Roser Sabiote Mercadal
debm@bisbatdemallorca.com

Relació amb els col·legis diocesans

Delegació per al diàleg fe-cultura
Sr. Nicolau Dols Salas
nicolau.dols@gmail.com

Pastoral Universitària
Sra. Catalina Morey Pons, VD
catalinamorey@yahoo.es

Diàleg interreligiós i intercultural