Vicaria per a la pastoral de l'Anunci i la Iniciació Cristiana
C/ Seminari, 4 - 971 21 31 00
Mn. Eugeni Rodríguez Adrover
eugeni@bisbatdemallorca.com

Pastoral per a la Iniciació Cristiana i Catecumenat
Sr. Jaume Martorell Adrover
catequesi@bisbatdemallorca.com

Pastoral Juvenil i Vocacional
Sra. Paula Darder Duran
Mn. Danilo de Urzeda Pereira
juvenilivocacional@bisbatdemallorca.com

Pastoral Baptismal
Sr. Francesc Sáez
Sra. Francisca Quetglas

Pastoral de Família i Vida
Sr. Manuel Sirer
Sra. Antònia Melis

Pastoral de Turisme
Mn. Joan Bestard Comas
joanbestard@catedraldemallorca.org

Atenció i acompanyament als moviments laïcals

Escola Agents de Pastoral