Serra Pons, Jaume

Tornar al llistat

Llubí, 11/11/1936
Prev. 21/06/1964
Def. 00/00/0000
Després d’haver fet els estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Fou ordenat prevere dia 21.06.1964, començant l’exercici del ministeri com Vicari de la parròquia de sa Pobla, on hi restà de 1964 a 1966. De 1966 a 1969 exercí el ministeri al Perú, a les missions que la Diòcesi atenia. Retornat a Mallorca, passà a la parròquia de la Mare de Déu de Lluc (Palma) fins que dia 23.11.1975 era enviat com Rector a la parròquia de Binissalem, on hi restà fins el 1986. Dia 29.06.1986 fou nomenat Rector de les parròquies de Llucmajor i S’Estanyol, càrrec que ocuparà fins que l’any 2001 fou destinat a les parròquies de Coll d’En Rabassa i El Molinar. L’any 2004 li arribà la jubilació canònica i es retirà a la residència de Sant Pere i Sant Bernat. Fiol 1044.