22 de setembre de 2019. Sant Maurici i companys màrtirs, sant Florenci, sant Ignasi de Sandone. Email Intranet  
 
PRESBITEROLOGI
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N
O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
   Abraham Bestard, Jaume        
   Adrover Ballester, Francesc        
   Adrover Barceló, Gabriel        
   Adrover Bauçà, Gabriel        
   Adrover Marquès, Jaume        
   Adrover Nicolau, Gabriel        
   Adrover Pou, Miquel        
   Adrover Rosselló, Pere        
   Adrover Valens, Macià        
   Adrover Vallbona, Josep        
   Aguilar Collados, Josep M.        
   Aguiló Aguiló, Gaspar        
   Aguiló Aguiló, Joan        
   Aguiló Bonnín, Josep        
   Aguiló Capó, Gaspar        
   Aguiló Cortès, Gaspar        
   Aguiló Fortesa, Joan        
   Aguiló Fuster, Onofre        
   Aguiló Miró, Francesc        
   Aguiló Pinya, Joan        
   Aguiló Pomar, Josep        
   Aguiló Valls, Antoni        
   Aguiló Valls, Gabriel        
   Aguiló Valls, Rafel        
   Albertí Albertí, Alonso M.        
   Albertí Albertí, Joan        
   Albertí Albertí, Pau        
   Albertí Arbona, Joan        
   Albertí Bujosa, Joan        
   Albertí Reynés, Jaume        
   Albertí Rotger, Antoni        
   Albis Capllonch, Bartomeu        
   Alcina Alcina, Domingo        
   Alcina Amengual, Felip        
   Alcina Rosselló, Llorenç        
   Alcover Castanyer, Miquel        
   Alcover Colom, Antoni        
   Alcover Galmés, Bartomeu        
   Alcover Grimalt, Joan        
   Alcover Sureda, Antoni M.        
   Alcover Sureda, Miquel        
   Alcover Verd, Antoni        
   Alemany Coll, Pere Josep        
   Alemany Escamis, Joan Josep        
   Alemany Fleixes, Josep        
   Alemany Pascual, Jaume        
   Alemany Perpinyà, Antoni        
   Alenyar Ribes, Josep        
   Alomar Barbarin, Gabriel        
   Alomar Cañellas, Antoni Ignasi        
   Alomar Esteve, Miquel        
   Alomar Poquet, Jeroni        
   Aloy Llobera, Bartomeu        
   Aloy Llobera, Joan        
   Álvarez Lara, Rafael        
   Álvarez Santamaria, Anselm        
   Alzamora Castell, Rafel        
   Alzamora Salom, Antoni        
   Alzamora Tauler, Mateu        
   Alzina Llinàs, Jaume        
   Ambrós Albertí, Miquel        
   Amengual Amengual de Haro, Bernat        
   Amengual Artigues, Josep        
   Amengual Bauzà, Miquel        
   Amengual Coll, Gabriel        
   Amengual Engronyat, Joan        
   Amengual Galmés, Josep        
   Amengual Gelabert, Miquel        
   Amengual Gelabert, Pere Josep        
   Amengual Isern, Sebastià        
   Amengual Malet, Bartomeu        
   Amengual Martorell, Baltasar        
   Amengual Mulet, Rafel        
   Amengual Pisà, Jaume        
   Amengual Saurina, Miquel        
   Amengual Vidal, Antoni        
   Amer Quetglas, Miquel        
   Amer Soler, Esteve        
   Amorós Amer, Mateu        
   Amorós Bestard, Pere        
   Amorós Esteve, Joan        
   Amorós Esteve, Pere        
   Amorós Fullana, Miquel        
   Amorós Terrassa, Antoni        
   Andreu Alcina, Joan        
   Andreu Ballester, Gabriel        
   Antich Ferrer, Bartomeu        
   Arbona Alcover, Josep        
   Arbona Mayol, Miquel        
   Arbona Rullan, Nicolau        
   Arcas Obrador, Bartomeu        
   Arcas Pons, Antoni        
   Armajach Cabrer, Lluís        
   Arrom Coll, Sebastià        
   Arrom Montblanch, Francesc        
   Artigues Barceló, Antoni        
   Artigues Gomila, Gabriel        
   Auba Bujosa, Josep        
   Balili , Pere        
   Ballester Bennàssar, Joan        
   Ballester Canals, Josep        
   Ballester Fiol, Joan        
   Ballester Montserrat, Bartomeu        
   Ballester Nicolau, Bartomeu        
   Ballester Tallades, Joan        
   Barceló Barceló, Joan        
   Barceló Barceló, Pere        
   Barceló Bauzà, Joan        
   Barceló Busquets, Joan        
   Barceló Company, Joan        
   Barceló Ensenyat, Jaume        
   Barceló Escarrer, Gregori        
   Barceló Estades, Jeroni        
   Barceló Esteve, Pere        
   Barceló Gelabert, Pere        
   Barceló Jaume, Melsion        
   Barceló Juan, Joan        
   Barceló Maimó, Jaume        
   Barceló Manresa, Miquel        
   Barceló Mas, Antoni        
   Barceló Nadal, Bartomeu Lluís        
   Barceló Pastor, Antoni        
   Barceló Pujades, Bartomeu        
   Barceló Ramis, Bonaventura        
   Barceló Ramis, Miquel        
   Barceló Rigo, Pere        
   Barceló Servera, Joan        
   Barceló Tortella, Bartomeu        
   Barcudi Godoy, Julio César        
   Barrera Jaume, Rafel        
   Baselga Redón, Jeroni        
   Batle Amengual, Bernat        
   Batle Duran, Vicenç        
   Batle Oliver, Francesc        
   Batle Oliver, Jaume        
   Batle Rullan, Pere        
   Bauzà Adrover, Cosme        
   Bauzà Aloy, Bartomeu        
   Bauzà Amengual, Bernat        
   Bauzà Barceló, Mateu        
   Bauzà Bauzà, Joan        
   Bauzà Bisbal, Joan        
   Bauzà Capó, Antoni        
   Bauzà Castanyer, Joan        
   Bauzà Català, Francesc        
   Bauzà Ferragut, Antoni        
   Bauzà Gayà, Antoni        
   Bauzà Gayà, Joan        
   Bauzà Gayà, Josep        
   Bauzà Gelabert, Joan        
   Bauzà Mas, Antoni        
   Bauzà Munar, Mateu        
   Bauzà Ochogavía, Manuel        
   Bauzà Oliver, Bartomeu        
   Bauzà Pons, Antoni        
   Bauzà Terrassa, Antoni        
   Bauzà Truyols, Joan        
   Beltran Alcina, Antoni        
   Beltran Caimari, Pere Joan        
   Beltran Ferrer, Andreu        
   Bennàssar Albertí, Francesc        
   Bennàssar Alou, Guillem        
   Bennàssar Artigues, Antoni        
   Bennàssar Bauzà, Nicolau        
   Bennàssar Bisquerra, Jaume        
   Bennàssar Bonet, Jaume        
   Bennàssar Cifre, Bartomeu        
   Bennàssar Cirer, Antoni        
   Bennàssar Comas, Bartomeu        
   Bennàssar Costa, Joan        
   Bennàssar Oliver, Guillem        
   Bennàssar Palmer, Antoni        
   Bennàssar Palou, Miquel        
   Bennàssar Vadell, Guillem        
   Bennàssar Vanrell, Benet        
   Bennàssar Vanrell, Guillem        
   Bennàssar Vicens, Bartomeu        
   Bérgamo Lladó, Miquel        
   Bergas Font, Antoni        
   Bernat Salas, Nadal        
   Bestard Cantó, Miquel        
   Bestard Comas, Joan        
   Bestard Esteve, Gabriel        
   Bestard Fiol, Josep        
   Bestard Muntaner, Pere Gerard        
   Bestard Pons, Joan        
   Bestard Sabater, Gaspar        
   Bestard Sbert, Gabriel        
   Betti Martorell, Francesc        
   Betti Martorell, Josep        
   Bibiloni Bibiloni, Sebastià        
   Bibiloni Oliver, Miquel        
   Bibiloni Vich, Guillem        
   Bibiloni Vila, Bartomeu        
   Bibiloni Vila, Joan        
   Bibiloni Villalonga, Guillem        
   Billoch Salvà, Jaume        
   Binimelis Alou, Francesc        
   Binimelis Galmés, Montserrat        
   Binimelis Oliver, Joan        
   Binimelis Quetglas, Sebastià        
   Binimelis Vaquer, Joan        
   Bisanyes Cifre, Jaume        
   Bisbal Deià, Andreu        
   Bisellach Llompart, Joan Baptista        
   Bisellach Ramis, Miquel        
   Boardman Iranzo, Joan Artur        
   Bonafè Alorda, Miquel        
   Bonet Bonet, Jaume        
   Bonet Fons, Joan        
   Bonet Ginard, Joan        
   Bonet Mas, Ferran        
   Bonet Obrador, Antoni        
   Bonet Vicens, Antoni        
   Bonet Vicens, Julià        
   Bonet Vidal, Rafel        
   Bonnín Aguiló, Ferran        
   Bonnín Aguiló, Francesc        
   Bonnín Aguiló, Joan        
   Bonnín Bonnín, Llorenç        
   Bonnín Bonnín, Pere        
   Bonnín Bonnín, Pere Joan        
   Bonnín Cortès, Carmel        
   Bonnín Fortesa, Miquel        
   Bonnín Fuster, Rafel        
   Bonnín Pinya, Nicolau        
   Bonnín Segura, Rafel        
   Bordoy Bujosa, Miquel        
   Bordoy Gibert, Joan        
   Bordoy Rosselló, Melsion        
   Bordoy Santandreu, Antoni        
   Bordoy Veny, Joan        
   Bordoy Vidal, Damià        
   Borràs Balaguer, Bartomeu        
   Borràs Cardona, Joan        
   Borràs Garau, Bernat        
   Borràs Morro, Joan        
   Borràs Ramis, Miquel        
   Borràs Rodríguez, Bartomeu        
   Borràs Rullan, Jaume        
   Borràs Salamanca, Antoni        
   Bosch Bosch, Bartomeu        
   Bosch Caldentey, Mateu        
   Bosch Mas, Antoni        
   Bosch Mas, Sebastià        
   Bosch Rigo, Aleix        
   Bosch Sansó, Bartomeu        
   Bosch Sureda, Jaume        
   Bou Bonet, Blai        
   Bover Amengual, Llorenç        
   Buades Alcina, Guillem        
   Buades Cladera, Mateu        
   Buades Riusech, Gabriel        
   Buele Ramis, Cecili        
   Bujosa Munar, Antoni        
   Bujosa Rigo, Rafel        
   Burguera Cabrer, Antoni        
   Burguera Vidal, Cosme        
   Busquets Solivellas, Jaume        
   Busquets Vidal, Sebastià        
   Cabanelles Rotger, Gabriel        
   Cabot Bujosa, Jaume        
   Cabot Estarelles, Antoni        
   Cabrer Calafell, Gabriel        
   Cabrer Lliteres, Jaume        
   Cabrer Nicolau, Josep        
   Cabrinetti Sande, Josep        
   Cafaro Vanrell, Joan        
   Caimari Alomar, Francesc        
   Caimari Fiol, Vicenç M.        
   Caimari Noguera, Andreu        
   Caimari Oliver, Onofre        
   Calafat Mesquida, Josep        
   Calafat Morlà, Joan        
   Calafell Llinàs, Jeroni        
   Calafell Llinàs, Vicenç        
   Calafell Nadal, Jeroni        
   Caldentey Barceló, Joan        
   Caldentey Barceló, Nadal        
   Caldentey Cantallops, Rafel        
   Caldentey Darder, Bartomeu        
   Caldentey Maimó, Sebastià        
   Caldentey Pons, Josep M.        
   Caldentey Prohens, Rafel        
   Caldentey Ribot, Josep        
   Caldentey Tallades, Miquel        
   Caldés Mas, Francesc        
   Campamar Carrió, Bernat        
   Campamar Serra, Pere Antoni        
   Campins Barceló, Pere Joan        
   Canals Cànaves, Joan        
   Canals Rullan, Antoni        
   Cànaves Barceló, Bartomeu        
   Cañellas Calafell, Marià Montserrat        
   Cañellas Company, Jaume        
   Cañellas Jaume, Antoni        
   Cañellas Jaume, Pere Josep        
   Cañellas Llompart, Jaume        
   Cañellas Nadal, Jaume        
   Canet Coll, Mateu        
   Cano Oleo, Antoni R.        
   Cànovas Miranda, Joan Carles        
   Cantallops Llinàs, Bartomeu        
   Caparó Albertí, Antoni Maria        
   Caparó Busquets, Antoni        
   Capel Rotger, Eusebi        
   Capllonch Solivelles, Vicenç        
   Capó Barceló, Joan        
   Capó Bosch, Jaume        
   Capó Bosch, Joan        
   Capó Capó, Gabriel        
   Capó Juan, Josep        
   Capó Leal, Sebastià        
   Capó Mascaró, Joan        
   Capó Torrents, Miquel        
   Capó Villalonga, Jaume        
   Carbonell Pastor, Jordi        
   Carbonell Vidal, Miquel Àngel        
   Cardell Bosch, Jaume        
   Cardell Cardell, Bartomeu        
   Cardell Cicerol, Bartomeu        
   Cardell Clar, Mateu        
   Cardell Mas, Bartomeu        
   Cardell Tomàs, Miquel        
   Carmona Bancalero, Francesc        
   Carpi Cases, Joan Manuel        
   Carrió Català, Andreu        
   Casasnovas Soberats, Albert        
   Caselles Caselles, Andreu        
   Castanyer Mayol, Miquel Àngel        
   Castell Alemany, Antoni        
   Castell Bosch, Bartomeu        
   Català Barceló, Bartomeu        
   Català Bauzà, Mateu        
   Catany Moranta, Joan        
   Cerdà Aloy, Pere Josep        
   Cerdà Bibiloni, Antoni        
   Cerdà Bisbal, Pere Joan        
   Cerdà Caffaro, Sebastià        
   Cerdà Coll, Sebastià        
   Cerdà Ferragut, Pere Antoni        
   Cerdà Jordà, Gaspar        
   Cerdà Manera, Antoni        
   Cerdà Mateu, Pere Joan        
   Cerdà Montaner d'Oms, Josep M.        
   Cerdà Tomàs, Josep        
   Cerdó Carbonell, Bernat        
   Cifre Bibiloni, Francesc        
   Cifre Bibiloni, Rafel        
   Cifre Cerdà, Jaume        
   Cifre Cerdà, Martí        
   Cifre Cifre, Ramon        
   Cifre Gelabert, Bernat        
   Cifre Llabrés, Jaume        
   Cifre Llompart, Jeroni        
   Cifre Martí, Miquel        
   Cifre Vanrell, Julià        
   Cirer Ferragut, Pere        
   Cirer Llabrés, Bartomeu        
   Cirer Llabrés, Jaume        
   Cirer Pieras, Joan        
   Cirer Plademunt, Albert        
   Cirer Quetglas, Felip        
   Cirer Vert, Miquel        
   Cladera Forners, Josep        
   Cladera Matas, Mateu        
   Cladera Planas, Antoni        
   Cladera Ramis, Rafel        
   Clar Llabrés, Josep        
   Clar Vila, Miquel        
   Cloquell Mateu, Jeroni        
   Cloquell Mateu, Joan        
   Cobo Serrano, Francesc        
   Coli Llobera, Joan        
   Coli Triay, Joan        
   Coll Bauzà, Joan        
   Coll Cañellas, Antoni        
   Coll Gamundí, Bartomeu        
   Coll Isern, Josep        
   Coll Janer, Antoni        
   Coll Meridiano, Francesc        
   Coll Oliver, Gabriel        
   Coll Pisà, Rafel        
   Coll Pons, Bartomeu        
   Coll Roher, Josep        
   Coll Rubí, Mateu        
   Coll Tomàs, Baltasar        
   Colom Canals, Mateu        
   Colom Coll, Pere        
   Colom Mayol, Ramon        
   Colomar Marí, Antoni        
   Colomar Obrador, Gabriel        
   Comas Bauzà, Gabriel        
   Comas Llabrés, Bartomeu        
   Comas Mir, Gabriel        
   Company Bisbal, Miquel        
   Company Campins, Jordi        
   Company Company, Sebastià        
   Company Mas, Macià        
   Company Reynés, Antoni        
   Conti Borràs, Jaume        
   Cortès Aguiló, Rafel        
   Cortès Cortès, Francesc        
   Cortès Cortès, Josep        
   Cortès Cortès, Marià        
   Cortès Cortès, Rafel        
   Cortès Cortès, Rigobert        
   Cortès Cortès, Víctor        
   Cortès Forteza, Santiago        
   Cortès Pinya, Bartomeu        
   Cortès Pomar, Claudi        
   Cortès Segura, Josep        
   Cortès Segura, Manuel        
   Cortès Segura, Nicolau        
   Cortès Valls, Josep        
   Costa Bonet, Antoni        
   Costa Llobera, Miquel        
   Covas Capó, Joan        
   Covas Mandilego, Joan        
   Covas Perpinyà, Jaume        
   Cózar Martínez, Joan Manuel        
   Crespí Coll, Joan        
   Crespí Frau, Francesc        
   Crespí Gayà, Jaume        
   Crespí Mestre, Joan        
   Crespí Mora, Pere        
   Crespí Nicolau, Joan        
   Crespí Niell, Lluís        
   Crespí Pocoví, Pere Josep        
   Crespí Socias, Antoni        
   Crespí Socias, Joan        
   Crespí Vidal, Antoni        
   Crespí Vidal, Macià        
   Cusa Vives, Heribert Agustí        
   Dalmau Casellas, Joan        
   Dameto Dezcallar, Francesc        
   Dameto Dezcallar, Joaquim        
   Dameto Rossinyol, Josep        
   Dameto Rottem, Nicolau        
   Darder Brotat, Joan        
   Darder Caldentey, Blai        
   Darder Caldentey, Jaume        
   Daviu Jaume, Rafel        
   Daviu Romaguera, Jaume        
   de Urzeda Pereira, Danilo        
   Despuig Fortuny, Llorenç        
   Deyà Deyà, Miquel        
   Deyà Rullan, Antoni        
   Díez Forteza, Felip Salvador        
   Dols Morro, Pere        
   Dols Pizà, Josep        
   Dols Salas, Antoni Jesús        
   Domènech Darder, Sebastià        
   Domènech Valls, Rigobert        
   Domenge Fullana, Bartomeu        
   Domenge Morey, Pere        
   Domenge Oliver, Antoni        
   Domingo Anglada, Andreu        
   Duran Galmés, Joan        
   Duran Gomila, Bartomeu        
   Duran Real, Mateu        
   Echave Zubizarreta, José Ramon        
   Enciso Viana, Jesús        
   Engronyat Estarellas, Joaquim        
   Ensenyat Alemany, Joan        
   Ensenyat Oliver, Joan        
   Ensenyat Pujol, Joan Baptista        
   Escalas Florit, Llorenç        
   Escalera Mesquida, Josep        
   Escarrer Mora, Miquel        
   Escarrer Oliver, Jaume        
   Espases Creus, Josep        
   Espases Grimalt, Jaume        
   Espinosa Candela, Pasqual        
   Estades Lladó, Miquel        
   Estades Sabater, Lluís        
   Estarellas Colom, Gregori        
   Estarellas Moner, Miquel        
   Estarellas Mulet, Gabriel        
   Estela Cortès, Jaume        
   Estela Garcias, Pere        
   Estelrich Calafat, Antoni        
   Estelrich Capó, Gabriel        
   Estelrich Costa, Josep        
   Esteve Alemany, Josep        
   Esteve Blanes, Francesc        
   Esteve Flaquer, Sebastià        
   Esteve Tous, Antoni        
   Estrades Lladó, Joan        
   Febrer Nadal, Antoni        
   Febrer Rosselló, Miquel        
   Feliu Ramis, Guillem        
   Femenia Àvila, Joan        
   Femenia Moncades, Jaume        
   Femenia Perelló, Miquel        
   Femenias Nebot, Joan        
   Femenias Pasqual, Guillem        
   Femenias Payeras, Joan        
   Fiol Cirer, Mateu        
   Fiol Sunyer, Antoni        
   Font Grau, Jordi        
   Forteza Pujol, Bartomeu        
   Fuster Forteza, Gabriel        
   Fuster Forteza, Josep        
   Fuster Fuster, Francesc        
   Fuster Fuster, Josep        
   Fuster Pomar, Claudi        
   Fuster Pomar, Joaquim        
   Fuster Pomar, Miquel        
   Fuster Segura, Josep Antoni        
   Galmés Galmés, Mateu        
   Genestra Martorell, Bartomeu        
   Jaume Payeras, Agustí        
   Lliteras Lliteras, Llorenç        
   Lliteras Miralles, Joan        
   Llompart Oliver, Pere Josep        
   Miquel Jaume, Llorenç        
   Monserrat Noguera, Gaspar        
   Mora Gil, Bartomeu        
   Morell d'Olesa, Jaume         
   Morey Fiol, Bru        
   Mulet Coll, Miquel        
   Muntaner Serra, Gabriel        
   Nigorra Barceló, Bartomeu        
   Ollers Bujosa, Josep        
   Parets Serra, Miquel        
   Picornell Picornell, Antoni        
   Planas Llabrés de Jornets, Sebastià        
   Planes Malondra, Joan        
   Pons Arrom, Jaume        
   Ramis Palou, Bartomeu        
   Reus Mas, Gabriel        
   Rubí Fluxà, Joan        
   Rul·lan Xumet, Antoni        
   Sagesse Sagesse, Nicolau        
   Salvà Medinas, Gabriel        
   Sanxo Nebot, Antoni        
   Sastre Nigorra, Miquel        
   Seguí Mas, Gabriel        
   Servera Ginard, Joan        
   Suárez Yúfera, Francesc         
   Sunyer Bonet, Pere        
   Tauler Valens, Bartomeu        
   Torrens Truyols, Sebastià        
   Vaquer Vidal, Bartomeu        
   Vich Nebot, Joan        
   Vivern Jaume, Juli Antoni        
   Xamena Fiol, Pere        
Delegació de Catequesi    Delegació de Litúrgia i Ministeris Laicals    Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església  
Delegació de Pastoral Juvenil    Delegació de Pastoral Caritativa i Social    Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut   Delegació de Missions  Delegació de Família i Vida   Seminari Diocesà de Mallorca    Taller de Restauració
  Telèfons Adreces electròniques
 
Palau Episcopal
C/ Mirador, 5
Tel. 971 714 601   Fax 971 723 562
Casa de l'Església
C/ Seminari, 4
Tel. 971 213 100   FAX 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com
Secretaria de Comunicació
C/ Seminari, 4
Tel. 971 214 601
mcs@bisbatdemallorca.com
Delegacions
Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església   
Delegació de Catequesi    Delegació de Pastoral Juvenil   
Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut
Publicacions
Full Dominical
Institucions
Catedral de Mallorca
 
  Bisbat de Mallorca 2019 Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca - Carrer seminari, 4 - 07001 Palma - ILLES BALEARS (ESPANYA)
  Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l'adreça dpd@bisbatademallorca.com o a la nostra pàgina web