17 de juliol de 2019. Santes Justa i Rufina, sant Aleix, santa Hedwig. Email Intranet  
 
PRESBITEROLOGI
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N
O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
   Abraham Bestard, Jaume        
   Adrover Ballester, Francesc        
   Adrover Barceló, Gabriel        
   Adrover Bauçà, Gabriel        
   Adrover Marquès, Jaume        
   Adrover Nicolau, Gabriel        
   Adrover Pou, Miquel        
   Adrover Rosselló, Pere        
   Adrover Valens, Macià        
   Adrover Vallbona, Josep        
   Aguilar Collados, Josep M.        
   Aguiló Aguiló, Gaspar        
   Aguiló Aguiló, Joan        
   Aguiló Bonnín, Josep        
   Aguiló Capó, Gaspar        
   Aguiló Cortès, Gaspar        
   Aguiló Fortesa, Joan        
   Aguiló Fuster, Onofre        
   Aguiló Miró, Francesc        
   Aguiló Pinya, Joan        
   Aguiló Pomar, Josep        
   Aguiló Valls, Antoni        
   Aguiló Valls, Gabriel        
   Aguiló Valls, Rafel        
   Albertí Albertí, Alonso M.        
   Albertí Albertí, Joan        
   Albertí Albertí, Pau        
   Albertí Arbona, Joan        
   Albertí Bujosa, Joan        
   Albertí Reynés, Jaume        
   Albertí Rotger, Antoni        
   Albis Capllonch, Bartomeu        
   Alcina Alcina, Domingo        
   Alcina Amengual, Felip        
   Alcina Rosselló, Llorenç        
   Alcover Castanyer, Miquel        
   Alcover Colom, Antoni        
   Alcover Galmés, Bartomeu        
   Alcover Grimalt, Joan        
   Alcover Sureda, Antoni M.        
   Alcover Sureda, Miquel        
   Alcover Verd, Antoni        
   Alemany Coll, Pere Josep        
   Alemany Escamis, Joan Josep        
   Alemany Fleixes, Josep        
   Alemany Pascual, Jaume        
   Alemany Perpinyà, Antoni        
   Alenyar Ribes, Josep        
   Alomar Barbarin, Gabriel        
   Alomar Canyelles, Antoni Ignasi        
   Alomar Esteve, Miquel        
   Alomar Poquet, Jeroni        
   Aloy Llobera, Bartomeu        
   Aloy Llobera, Joan        
   Álvarez Lara, Rafael        
   Álvarez Santamaria, Anselm        
   Alzamora Castell, Rafel        
   Alzamora Salom, Antoni        
   Alzamora Tauler, Mateu        
   Alzina Llinàs, Jaume        
   Ambrós Albertí, Miquel        
   Amengual Amengual de Haro, Bernat        
   Amengual Artigues, Josep        
   Amengual Bauzà, Miquel        
   Amengual Coll, Gabriel        
   Amengual Engronyat, Joan        
   Amengual Galmés, Josep        
   Amengual Gelabert, Miquel        
   Amengual Gelabert, Pere Josep        
   Amengual Isern, Sebastià        
   Amengual Malet, Bartomeu        
   Amengual Martorell, Baltasar        
   Amengual Mulet, Rafel        
   Amengual Pisà, Jaume        
   Amengual Saurina, Miquel        
   Amengual Vidal, Antoni        
   Amer Quetglas, Miquel        
   Amer Soler, Esteve        
   Amorós Amer, Mateu        
   Amorós Bestard, Pere        
   Amorós Esteve, Joan        
   Amorós Esteve, Pere        
   Amorós Fullana, Miquel        
   Amorós Terrassa, Antoni        
   Andreu Alcina, Joan        
   Andreu Ballester, Gabriel        
   Antich Ferrer, Bartomeu        
   Arbona Alcover, Josep        
   Arbona Mayol, Miquel        
   Arbona Rullan, Nicolau        
   Arcas Obrador, Bartomeu        
   Arcas Pons, Antoni        
   Armajach Cabrer, Lluís        
   Arrom Coll, Sebastià        
   Arrom Montblanch, Francesc        
   Artigues Barceló, Antoni        
   Artigues Gomila, Gabriel        
   Auba Bujosa, Josep        
   Balili , Pere        
   Ballester Bennàssar, Joan        
   Ballester Canals, Josep        
   Ballester Fiol, Joan        
   Ballester Montserrat, Bartomeu        
   Ballester Nicolau, Bartomeu        
   Ballester Tallades, Joan        
   Barceló Barceló, Joan        
   Barceló Barceló, Pere        
   Barceló Bauzà, Joan        
   Barceló Busquets, Joan        
   Barceló Company, Joan        
   Barceló Ensenyat, Jaume        
   Barceló Escarrer, Gregori        
   Barceló Estades, Jeroni        
   Barceló Esteve, Pere        
   Barceló Gelabert, Pere        
   Barceló Jaume, Melsion        
   Barceló Juan, Joan        
   Barceló Maimó, Jaume        
   Barceló Manresa, Miquel        
   Barceló Mas, Antoni        
   Barceló Nadal, Bartomeu Lluís        
   Barceló Pastor, Antoni        
   Barceló Pujades, Bartomeu        
   Barceló Ramis, Bonaventura        
   Barceló Ramis, Miquel        
   Barceló Rigo, Pere        
   Barceló Servera, Joan        
   Barceló Tortella, Bartomeu        
   Barcudi Godoy, Julio César        
   Barrera Jaume, Rafel        
   Baselga Redón, Jeroni        
   Batle Amengual, Bernat        
   Batle Duran, Vicenç        
   Batle Oliver, Francesc        
   Batle Oliver, Jaume        
   Batle Rullan, Pere        
   Bauzà Adrover, Cosme        
   Bauzà Aloy, Bartomeu        
   Bauzà Amengual, Bernat        
   Bauzà Barceló, Mateu        
   Bauzà Bauzà, Joan        
   Bauzà Bisbal, Joan        
   Bauzà Capó, Antoni        
   Bauzà Castanyer, Joan        
   Bauzà Català, Francesc        
   Bauzà Ferragut, Antoni        
   Bauzà Gayà, Antoni        
   Bauzà Gayà, Joan        
   Bauzà Gayà, Josep        
   Bauzà Gelabert, Joan        
   Bauzà Mas, Antoni        
   Bauzà Munar, Mateu        
   Bauzà Ochogavía, Manuel        
   Bauzà Oliver, Bartomeu        
   Bauzà Pons, Antoni        
   Bauzà Terrassa, Antoni        
   Bauzà Truyols, Joan        
   Beltran Alcina, Antoni        
   Beltran Caimari, Pere Joan        
   Beltran Ferrer, Andreu        
   Bennàssar Albertí, Francesc        
   Bennàssar Alou, Guillem        
   Bennàssar Artigues, Antoni        
   Bennàssar Bauzà, Nicolau        
   Bennàssar Bisquerra, Jaume        
   Bennàssar Bonet, Jaume        
   Bennàssar Cifre, Bartomeu        
   Bennàssar Cirer, Antoni        
   Bennàssar Comas, Bartomeu        
   Bennàssar Costa, Joan        
   Bennàssar Oliver, Guillem        
   Bennàssar Palmer, Antoni        
   Bennàssar Palou, Miquel        
   Bennàssar Vadell, Guillem        
   Bennàssar Vanrell, Benet        
   Bennàssar Vanrell, Guillem        
   Bennàssar Vicens, Bartomeu        
   Bérgamo Lladó, Miquel        
   Bergas Font, Antoni        
   Bernat Salas, Nadal        
   Bestard Cantó, Miquel        
   Bestard Comas, Joan        
   Bestard Esteve, Gabriel        
   Bestard Fiol, Josep        
   Bestard Muntaner, Pere Gerard        
   Bestard Pons, Joan        
   Bestard Sabater, Gaspar        
   Bestard Sbert, Gabriel        
   Betti Martorell, Francesc        
   Betti Martorell, Josep        
   Bibiloni Bibiloni, Sebastià        
   Bibiloni Oliver, Miquel        
   Bibiloni Vich, Guillem        
   Bibiloni Vila, Bartomeu        
   Bibiloni Vila, Joan        
   Bibiloni Villalonga, Guillem        
   Billoch Salvà, Jaume        
   Binimelis Alou, Francesc        
   Binimelis Galmés, Montserrat        
   Binimelis Oliver, Joan        
   Binimelis Quetglas, Sebastià        
   Binimelis Vaquer, Joan        
   Bisanyes Cifre, Jaume        
   Bisbal Deià, Andreu        
   Bisellach Llompart, Joan Baptista        
   Bisellach Ramis, Miquel        
   Boardman Iranzo, Joan Artur        
   Bonafè Alorda, Miquel        
   Bonet Bonet, Jaume        
   Bonet Fons, Joan        
   Bonet Ginard, Joan        
   Bonet Mas, Ferran        
   Bonet Obrador, Antoni        
   Bonet Vicens, Antoni        
   Bonet Vicens, Julià        
   Bonet Vidal, Rafel        
   Bonnín Aguiló, Ferran        
   Bonnín Aguiló, Francesc        
   Bonnín Aguiló, Joan        
   Bonnín Bonnín, Llorenç        
   Bonnín Bonnín, Pere        
   Bonnín Bonnín, Pere Joan        
   Bonnín Cortès, Carmel        
   Bonnín Fortesa, Miquel        
   Bonnín Fuster, Rafel        
   Bonnín Pinya, Nicolau        
   Bonnín Segura, Rafel        
   Bordoy Bujosa, Miquel        
   Bordoy Gibert, Joan        
   Bordoy Rosselló, Melsion        
   Bordoy Santandreu, Antoni        
   Bordoy Veny, Joan        
   Bordoy Vidal, Damià        
   Borràs Balaguer, Bartomeu        
   Borràs Cardona, Joan        
   Borràs Garau, Bernat        
   Borràs Morro, Joan        
   Borràs Ramis, Miquel        
   Borràs Rodríguez, Bartomeu        
   Borràs Rullan, Jaume        
   Borràs Salamanca, Antoni        
   Bosch Bosch, Bartomeu        
   Bosch Caldentey, Mateu        
   Bosch Mas, Antoni        
   Bosch Mas, Sebastià        
   Bosch Rigo, Aleix        
   Bosch Sansó, Bartomeu        
   Bosch Sureda, Jaume        
   Bou Bonet, Blai        
   Bover Amengual, Llorenç        
   Buades Alcina, Guillem        
   Buades Cladera, Mateu        
   Buades Riusech, Gabriel        
   Buele Ramis, Cecili        
   Bujosa Munar, Antoni        
   Bujosa Rigo, Rafel        
   Burguera Cabrer, Antoni        
   Burguera Vidal, Cosme        
   Busquets Solivellas, Jaume        
   Busquets Vidal, Sebastià        
   Cabanelles Rotger, Gabriel        
   Cabot Bujosa, Jaume        
   Cabot Estarelles, Antoni        
   Cabrer Calafell, Gabriel        
   Cabrer Lliteres, Jaume        
   Cabrer Nicolau, Josep        
   Cabrinetti Sande, Josep        
   Cafaro Vanrell, Joan        
   Capó Torrents, Miquel        
   Cobo Serrano, Francesc        
   Crespí Coll, Joan        
   Darder Caldentey, Blai        
   Deyà Deyà, Miquel        
   Fiol Cirer, Mateu        
   Galmés Galmés, Mateu        
   Genestra Martorell, Bartomeu        
   Jaume Payeras, Agustí        
   Lliteras Lliteras, Llorenç        
   Lliteras Miralles, Joan        
   Llompart Oliver, Pere Josep        
   Miquel Jaume, Llorenç        
   Monserrat Noguera, Gaspar        
   Mora Gil, Bartomeu        
   Morell d'Olesa, Jaume         
   Morey Fiol, Bru        
   Mulet Coll, Miquel        
   Muntaner Serra, Gabriel        
   Ollers Bujosa, Josep        
   Parets Serra, Miquel        
   Picornell Picornell, Antoni        
   Planas Llabrés de Jornets, Sebastià        
   Pons Arrom, Jaume        
   Ramis Palou, Bartomeu        
   Reus Mas, Gabriel        
   Rubí Fluxà, Joan        
   Salvà Medinas, Gabriel        
   Sastre Nigorra, Miquel        
   Seguí Mas, Gabriel        
   Servera Ginard, Joan        
   Suárez Yúfera, Francesc         
   Sunyer Bonet, Pere        
   Tauler Valens, Bartomeu        
   Vaquer Vidal, Bartomeu        
   Vivern Jaume, Juli Antoni        
   Xamena Fiol, Pere        
Delegació de Catequesi    Delegació de Litúrgia i Ministeris Laicals    Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església  
Delegació de Pastoral Juvenil    Delegació de Pastoral Caritativa i Social    Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut   Delegació de Missions  Delegació de Família i Vida   Seminari Diocesà de Mallorca    Taller de Restauració
  Telèfons Adreces electròniques
 
Palau Episcopal
C/ Mirador, 5
Tel. 971 714 601   Fax 971 723 562
Casa de l'Església
C/ Seminari, 4
Tel. 971 213 100   FAX 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com
Secretaria de Comunicació
C/ Seminari, 4
Tel. 971 214 601
mcs@bisbatdemallorca.com
Delegacions
Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església   
Delegació de Catequesi    Delegació de Pastoral Juvenil   
Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut
Publicacions
Full Dominical
Institucions
Catedral de Mallorca
 
  Bisbat de Mallorca 2019 Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca - Carrer seminari, 4 - 07001 Palma - ILLES BALEARS (ESPANYA)
  Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l'adreça dpd@bisbatademallorca.com o a la nostra pàgina web