Adrover i Rosselló, Pere
  Manacor, 12-02-1920
  Prev. 02-01-1947
  Def. 30-11-1999
  El 12.02.1920 començà els estudis eclesiàstics al Seminari de Mallorca, per passar posteriorment al centre de formació dels PP. Dominics, a València, on fou ordenat prevere dia 01.01.1947 començant l’exercici del ministeri en els oficis que l’Ordre li assignà. L’any 1953 passà a les missions que l’Ordre tenia a Uruguai, exercint el ministreri a Montevideo fins l’any 1968 que passà a Mallorca i s’incardinà a la nostra Diòcesi, rebent el càrrec de Vicari de la parròquia de Sant Marçal, l’any següent es secularitzà. Ha publicat: 1995 El Orden de predicadores en la Historia de Baleares (s.XIII-XX). 2003 Alquerías viejas i “possessions” de Manacor. 2007 Tertulias Teológicas. Fuster Valls, pàg. 26. GEM XVIII, 274 i XXIV,11