Alcina i Alcina, Domingo
  Inca, 1862
  Prev. 1886
  Def. ???
  L’any 1904 era Adscrit en la parròquia de Sant Jaume (Palma). L’any 1913 Vicari de Caimari. BOBM 1884, 91; 1885, 93, 373; 1886, 412; 1913, 180.