Alemany i Coll, Pere Josep
  Andratx, 30-06-1866
  Prev. 09-12-1891
  Def. 12-11-1930
  Fou ordenat prevere dia 09.12.1891. Havia estudiat al Seminari de Menorca, on gaudí d’un Benefici a la Seu menorquina. Retornat a Mallorca fou Vicari de la parròquia d’Andratx de 1893-1921, morint a Andratx dia12.11.1930 BOBM 1930, pàg. 641. BOBM 1893, 16; 1921, 432.