Alcover i Verd, Antoni
  Manacor, 11-12-1890
  Prev. 24-05-1916
  Def. 05-04-1981
  Hi ha fet el títol de Patrimoni dia 21.05.1915. Començà l’exercici ministerial a la parròquia de Gènova (1916) i en la barriada de la Mare de Déu de la Soledat (1919), on hi fundà una companyia d’Exploradors de Palma (Boys Scouts). L’any 1921 fou destinat a Ses Salines. Morint dia 05.04.1981 BOBM 1981 pàg. 374. BOBM 1914, 184; 1915, 269, 376; 1916, 78, 153, 216; 1919, 358; 1929, 208; 1921, 237.