Adrover i Marquès, Jaume
  Puigpunyent, 18-02-1884
  Prev. 17-09-1909
  Def. 27-11-1944
  Havent fet els estudis eclesiàstics en el Seminari d’Eivissa, allà fou ordenat prevere l’any 17.09.1909. L’any 1910 ja el trobam exercint el ministeri a Deià. De 1912 a 1936 fou Vicari de Puigpunyent. Morí el 27.11.1944 BOBM 1944 pàg. 440. BOBM 1909, 136, 137; 1911, 54; 1912, 364.