Alcover i Grimalt, Joan
  Felanitx, 29-10-1871
  Prev. 21-03-1896
  Def. 24-03-1942
  Prevere 21.03.1896, exercint el ministeri a la Seu com segon Mestre de Cerimònies. L’any 1916 va començar a tenir cura de l’oratori de Sant Pere i Sant Bernat. Morí a Palma dia 24.03.1942. BOBM 1942 pàg, 111-112. BOBM 1892, 278; 1894, 95; 1895, 219, 220, 428; 1896, 144.