Alcover i Galmés, Bartomeu
  Manacor, 11-08-1861
  Prev. 01-09-1891
  Def. 07-11-1923
  Prevere Setembre 1891 Dia 17.04.1890 havia fet títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Santa Maria fins que l’any 1897 fou nomenat Vicari in Capite de Santa Eugènia. Participà a les oposicions de 1913 obtenint la Rectoria de S’Alqueria Blanca. En el mes d’Abril de 1915 sofrí un apoplegia cerebral i hagué de deixar la parròquia, que fou administrada per Regents. Anà a Manacor, on morí dia 07.11.1923. BOBM 1923 pàg. 470. Sunyer pàg. 255-257. BOBM 1886, 414; 1890, 306; 1891, 121, 298; 1892, 8; 1897, 204; 1913, 45, 115, 178, 180.