Alcover i Castanyer, Miquel
  Ciutadella, 11-07-1889
  Prev. 14-07-1912
  Def. 06-11-1979
  Neix a Ciutadella dia 11.07.1889 Prevere 14.07. 1912. Estudià Filosofia i Teologia a la Univ. Gregoriana de Roma, obtenint el grau de Doctor. FÉU TÍTOL DE Patrimoni adia 28.09.1911. Exercí el càrrec de Catedràtic de Teologia en el Seminari, d’on en fou Rector de 1939-1940. Vicari General. L’any 1919, per oposició, obtingué una Canongia a la nostra Seu que l’any 1935 canvià per la Canongia de Mestrescola de la nostra Seu, morint a Palma dia 06.11.1979 BOBM 1979 pàg. 316. BOBM passim.