Aguiló i Valls, Rafel
  Inca, ???
  Prev. 15-10-1922
  Def. 29-08-1940
  Vicari de Mancor de la Vall 1922-1928; de Santa Maria del Camí 1928-1935; Capellà del Monestir de Sant Bartomeu fins a sa mort + 29.08.1940 BOBM 1940 pàg. 384. BOBM 1920, 10, 11; 1921, 410, 412; 1922, 430; 1935, 45.