Cabot i Estarelles, Antoni
  Bunyola, 07-01-1908
  Prev. 26-05-1934
  Def. 02-07-1988
  Començà l’exercici del ministeri com Vicari de la parròquia de Valldemossa. L’any 1946 fou nomenat Ecònem de Sant Marçal, on aixecà el temple de Marratxinet (1952). Comprà 12 solars al voltant de l’Església de Sant Marçal, que repartí entre 12 famílies necessitades perque poblassin els voltants del temple parroquial. El 1959 era nomenat Ecònem de Valldemossa, on restà fins l’any 1970 que es jubilà. Bastí una església al Port de Valldemossa perquè els estivetjants poguesin complir el precepte dominical i sembrà els carrers de Valldemossa de rajoletes amb la imatge de Santa Catalina Tomàs que encara ara podem contemplar. El 1970 passà a Palma com capellà de la clínica Mare Nostrum. Morí a Palma 02.07.1988. BOBM 1988, 368-369