Aguiló i Miró, Francesc
  Palma, ???
  Prev. ???
  Def. 08-07-1954
  Féu títol de Patrimoni dia 11.07.1900. Morí a Palma dia 08.07.1954 Tota la vida fou Adscrit en la parròquia de Sant Nicolau. BOBM 1954 pàg. 411-412. BOBM 1899, 301, 302; 1900, 358; 1901, 124, 348, 349.