Bordoy i Gibert, Joan
  Palma, 16-12-1962
  Prev. 26-11-2000
  Def. ???
  Començà l’exercici del ministeri a la parròquia de santa Catalina Tomàs i capellà del novell Hospital de Sant Llàtzer. L’any 2007 fou nomenat rector de la comarca de Ponent i l’any 2015 Arxipreste.