Bordoy i Bujosa, Miquel
  Palma, 11-07-1866
  Prev. 21-09-1892
  Def. 03-05-1932
  Fou ordenat prevere dia 21.09.1892, havia fet títol de Patrimoni dia 17.06.1891, quedant Adscrit a la parròquia de Sant Jaume,l’any 1906 ho era de Sant Nicolau. L’any 1916 fou nomenat Auxiliar del Rector de Montuïri, per retornat a Ciutat com a Vicari de Santa Catalina fins que l’any 1920 passa com Vicari de la parròquia de Santa Creu. Morí a Palma dia 03.05.1932 BOBM 1932 pàg. 231.