Bonet i Vicens, Julià
  Galilea, 23-12-1917
  Prev. 30-05-1942
  Def. 21-02-2003
  Neix a Galilea el 23.12.1917 i fou ordenat prevere el 30.05.1942. De 1942 a 1944 Vicari de Puigpunyent, passant com Vicari de Es Capdallà l’any 1944. el 1964 fins el1972 que es va jubilar. Morí a Galilea el 21.02.2003. BOBM 1940, 490; 1942, 130, 226, 227; 1944, 308; 2003, 134.