Bonet i Mas, Ferran
  Manacor, 1874
  Prev. 16-12-1898
  Def. ???
  Dia 25.11.1896 féu el títol de Patrimoni. Sempre exercí el ministeri a Manacor. BOBM 1895, 112, 427; 1896, 427; 1898, 161, 366.