Bibiloni i Vila, Bartomeu
  Pollença, ???
  Prev. ???
  Def. ???
  Dia 04.11.1895 era seminarista i demanava permís per traslladar-se a Buenos Aires, l’endemà li era donat permís perquè hi anàs i allà s’incardinàs. Fiol, 125