Betti i Martorell, Josep
  Puigpunyent, 06-07-1926
  Prev. 21-06-1957
  Def. 18-05-2005
  Neix a Puigpunyent el 06.07.1926 i ordenat prevere el 21.06.1957 comenēą el ministeri com Vicari de Santa Maria, l’any 1964 era el Vicari in Capite del Port d’Andratx, fins que l’any 1967 Passą a Amčricą exercint el ministeri a Puerto Rico Retornat a Mallorca regentą la parrņquia de S’Arracó +18.05.2005; Fiol, 122.