Bestard i Esteve, Gabriel
  Andratx, 18-02-1883
  Prev. 19-09-1908
  Def. ???
  Neix a Andratx el 18.02.1883. Ordenat prevere el 19.09.1908. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Puigpunyent, Estellencs, S’Arracó i La Soledat. el 1959 era el Capellà de Son Roca, lloc on després de la mort li dedicaren un carrer. BOBM 1968 pàg. 62