Aguiló i Bonnín, Josep
  Petra, 06-12-1918
  Prev. 07-06-1941
  Def. 21-04-1947
  Estudiant al Seminari presentà al Certamen Nº 62. fou ordenat prevere dia 07.06.1941. Esmerçà la vida exercint com Vicari de la parròquia nadiua, on morí dia 21.04.1947 BOBM 1947 pàg. 127-128. BOBM 1935, 86; 1937, 190; 1939, 547, 548; 1940, 549; 1941, 191; 1942, 50.