Bennàssar i Vanrell, Benet
  Campos, 20-10-1898
  Prev. 16-10-1921
  Def. 09-03-1971
  Neix a Campos el 20.10.1898, essent ordenat prevere el 16.10.1921. Havia fet títol de Patrimoni dia 09.09.1920. Començà l’exercici ministerial ben dedicat a la predicació, recollint tot un seguit de sermons predicats pel P. Tomàs Alou, que es guarden a l’Arxiu de la parròquia de C ampos. L’any 1923 fou nomenat Professor i precte de disciplina del seminari, restant-hi, entre Seminari Menor i Major fins l’any 1941 que era nomenat Vicari de Campos. L’any 1968 es jubilà. Moria a Campos dia 09.03.1971 BOBM 1971 pàg. 104. Reus I pàgs. 235-237.