Bennàssar i Oliver, Guillem
  Campos, 23-01-1827
  Prev. 24-09-1853
  Def. 10-02-1907
  Prevere 24.09.1853 gaudint ja d’un Benefici en la parròquia campanera, essent-ne nomenat Vicari el mateix anys de l’ordenació. Morí a campos dia 10.02.1907 BOBM pàg. 80. Reus I, 215.