Bennŕssar i Artigues, Antoni
  Felanitx, 14-02-1880
  Prev. 23-09-1905
  Def. 10-01-1941
  Fou ordenat prevere dia 23.09.1905. Havia fet títol de Patrimoni dia 18.11.1903. Dia 01.06.1907 fou nomenat Vicari de Felanitx. Tenia cura de l’ermita de Sant Salvador i dels Confessionari de diferents convents de la Ciutat. Morí dia 10.01.1941 BOBM 1941 pŕg. 22. BOBM 1902, 287; 1904, 308, 318; 1905, 84, 178; 1907, 205; 1910, 312; 1935, 371; 1941, 22.