Bauzà i Truyols, Joan
  Manacor, 19-12-1891
  Prev. 07-01-1895
  Def. ???
  Ordenat prevere dia 19.12.1891 quedà com Adscrit a la parṛquia ciutadana de Sant Nicolau i dia 07.01.1895 demana lletres dimisṣries per passar a Argentina, que li foren concedides. Fiol Nº 103. BOBM 1887, 438; 1890, 114, 115; 1891, 120, 298, 299, 403.