Aguiló i Aguiló, Joan
  Sa Pobla, ???
  Prev. ???
  Def. 28-03-1940
  Havia fet Títol de Patrimoni dia 01.05.1894. Tota la vida fou Adscrit en la parròquia de Sant Antoni de sa Pobla i Delegat Regional de la Hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes. Pagà quatre creus de terme i en restaurà 3. Morí a Sa Pobla 28.03.1940 BOBM 1891, 401; 1892, 277, 278; 1895, 219, 220, 428; 1896, 144. 1940, 169, 439. Crònica Parroquial 3º, 406-407