Bauzà i Gelabert, Joan
  Felanitx, 18-05-1846
  Prev. 21-12-1872
  Def. 12-03-1907
  Prevere 21.12.1872 començant l’exercici del ministeri a Felanitx mateix com Coadjutor beneficial fins l’any 1881, seguint ajudant a la parròquia fins que li sobrevingué la mort dia 12.03.1907 BOBM 1907 pàg. 106 BOBM 1863, 225; 1869, 403; 1871, 197; 1872, 138, 309; 1873, 18; 1882, 15.