Bauzà i Capó, Antoni
  Felanitx, 1850
  Prev. 14-03-1891
  Def. 19-04-1911
  Dia 22.08.1890 havia fet títol de Patrimoni. Esmerçà la vida ministerial al Santuari de Sant Salvador de la ciutat nadiua. Morí dia 19.04.1911 BOBM 1911 pàg. 182. BOBM 1890, 114, 115, 305; 1891, 122.