Bauzà i Gayà, Joan
  Sant Joan, 1866
  Prev. 24-09-1892
  Def. 28-11-1933
  Va fer títol de Patrimoni dia 10.10.1891, quedant Adscrit a la parròquia nadiua fins que l’any 1908 fou nomenat Vicari de La Sang (Palma) i l’any 1928 retornà a Sant Joan, on morí dia 28.11.1933 BOBM 1933 pàg. 484. Estelrich 146-147. BOBM 1889, 415; 1890, 114, 115; 1891, 402; 1892, 116, 276, 277; 1908, 259.