Borràs i Ramis, Miquel
  Palma, 05-04-1895
  Prev. 22-05-1937
  Def. 13-11-1960
  Començà el Ministeri com Capellà del Col·legi La Salle i capellà del Monestir de Santa Elisabet, tenint també el nomenament de Depositari Diocesà, que exercí tota la vida. L’any 1942 fou nomenat capellà de les Tereses. Morí dia 13.11.1960 BOBM 1960 pág. 304-305