Barceló i Rigo, Pere
  S'Alqueria Blanca, 23-11-1952
  Prev. 06-06-1982
  Def. ???
  Realitzats els estudis eclesiàstics en el Seminari, treballava pastoralment en la parròquia de sa Pobla quan el 06.06.1982 fou ordenat prevere. L’any 1984 passà a les missions africanes fins que l’any 1986 retornà a Mallorca i fou destinat a Cala Ratjada, on hi romangué fins que l’any 1996 fou destinat a Can Picafort, tenint cura també de la parròquia del Port d’Alcúdia. Sunyer 455-457