Barceló i Ramis, Miquel
  Palma, 1854
  Prev. 02-04-1881
  Def. 22-04-1905
  L’any 1887 fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Jaume, exercint el càrrec fins l’any 1897, que passa d’Ecònom de Valldemossa fins l’any 1899 que va de Regent a la parròquia d’Algaida. L’any 1904 fou nomenat Rector de Sencelles, on morí dia 22.04.1905 BOBM 1905 pàg. 104. BOBM 1876, 345; 1879, 124; 1880, 189; 1881, 121, 221; 1888, 47; 1897, 152; 1902, 74, 121, 154.