Barceló i Pastor, Antoni
  Porreres, 1889
  Prev. 14-12-1913
  Def. 18-08-1952
  Començà els estudis eclesiàstics a Mallorca i les acabà a La Serena (Xile), Fou ordenat Prevere a Mallorca dia 14.12.1913 i passà a treballar pastoralment a Xile, com a “Cura de la parroquia de la Merced, adscrito a la Catedral y Capellán de la iglesia del Tránsito de La Serena”. Retornà a Mallorca l’any 1921 romanent com Adscrit a la parròquia porrerenca, guanyant el Benefici de Primatxer per a la parròquia de Porreres l’any 1936. Morí a Porreres el 18.08.1952 BOBM 1952 pàg. 420 Fiol Nº 90. BOBM 1936, 73.