Barceló i Maimó, Jaume
  Felanitx, 1835
  Prev. 1859
  Def. 16-03-1911
  L’any 1861 fou nomenat Vicari in Capite de Deià fins l’any 1886. L’any 1900 passà a la Criança +16.03.1911 BOBM 1911 pàg. 108. BOBM 1861, 29, 324; 1886, 75