Barceló i Juan, Joan
  Palma, ???
  Prev. ???
  Def. ???
  Estudiant al Seminari de Mallorca obtingué una beca per estudiar al Seminari de Puerto Rico i dia 03.04.1899 demanava permís per anar allà. Fiol nº 83.