Adrover i Valens, Macià
  S'Horta, ???
  Prev. ???
  Def. 21-08-1934
  Durant 17 anys celebrava la missa als ermitans d’Artà. Fou el Vicari de S’Esgleieta durant 7 anys, morí a S’Horta dia 21.08.1934 BOBM 1934 pág. 321. BOBM 1877, 330, 415; 1878, 217, 410; 1896, 320; 1904, 154.