Borràs i Salamanca, Antoni
  Establiments, 01-10-1869
  Prev. 1896
  Def. 30-05-1949
  Va fer títol de Patrimoni dia 03.11.1894 i fou ordenat prevere l’any 1896. Exercí el ministeri sacerdotal en Pòrtol (1896-1898), Ses Salines (1898-1909), Puigpunyent, Sta. Eulàlia, Sant Jordi, per retornar a Santa Eulàlia, on li sobrevingué la mort dia 30.05.1949 BOBM 1949 pàg. 282. Sunyer 277-278.