Barceló i Ensenyat, Jaume
  Petra, 18-11-1937
  Prev. 22-12-1963
  Def. 29-08-2007
  Prevere 22.12.1963 i fou Vicari de Santa Margalida. S’afilià a la naixent Fraternitat Missionera Verbum Dei i quan aquesta institució prengué caire jurídic, hi fou incardinat. Morí al Brasil dia 29.08.2007 Fiol Nº 80