Barceló i Barceló, Joan
  Porreres, 23-07-1864
  Prev. 21-12-1889
  Def. 24-03-1908
  Havia fet títol de Patrimoni dia 08.01.1886. Sempre fou Adscrit en la parròquia nadiua, on morí el 24.03.1908 BOBM 1908, pàg. 201. BOBM 1885, 372; 1886, 413; 1889, 164, 256, 415, 416.