Buades i Cladera, Mateu
  Sa Pobla, 02-08-1936
  Prev. 18-06-1967
  Def. ???
  Vicari de Llubí 1967; Vicari de Muro 1972; Ecònom de Costitx 1972-1976 on féu nova la Rectoria; passa una experiència en els Col·legis que l’Opus Dei té a Barcelona, retornat a Mallorca fou nomenat Rector de S’Horta fins el 1982 que passa com Rector a Maria de la Salut. El 1986 fou nomenat Rector d’Ariany. Després d’una experiència de vida monàstica, retorna a Mallorca i el 1991 fou nomenar Rector des Capdellà, fins que el 1994, per raons de salut, passa com a Adscrit a la parròquia de Biniali i el 1997 passà com adscrit a Sa Pobla, on hi residí fins que passà a les Germanetes l’any 2000.