Batle i Oliver, Jaume
  Sóller, 28-09-1905
  Prev. 30-05-1931
  Def. 07-03-1968
  Participà en el certamen presentant els treballs Números 124, 125 i 126. Féu títol de Patrimoni dia 14.04.1930. Fou el Capellà del Noviciat de les Germanes de la Caritat a Son Roca. Vicari de Son Sardina, Visitador de la Congregació de les Filles de la Sda. Família. Arxiver Diocesà i Notari Eclesiàstic. Director de la Unió Apostòlica dels Joans i Maries del Sagrari +Palma 07.03.1968 pàg. 104. BOBM 1928, 587, 588, 594, 618, 619 i passim.