Batle i Oliver, Francesc
  Sóller, 19-11-1912
  Prev. 26-09-1937
  Def. 13-04-1995
  Ordenat prevere el 26.09.1937 Havia participat en el Certamen prsentant diferents poesies llatines Número 108 al 123 i 694. Ordenat prevere seguí vivint al Seminari com professor de la casa, ensenyant llengua llatina i francesa, que foren les seves majors especialitats. L’any 1938 fou nomenat Prefecte de Disciplina, càrrec que regentà fins l’any 1950. Celebrava en l’església de Sant Rafel i atenia el confessionari i el ministeri de la predicació. Morí el dia del Dijous Sant, dia 13.04.1995 BOBM 1995 pàgs. 293-295. BOBM 1934, 247, 248 i passim.