Batle i Duran, Vicenç
  Palma, 10-10-1904
  Prev. 14-06-1930
  Def. 18-12-1988
  Participà amb els treballs de certamen números 106 i 107. Vicari de Deià 1930-1932; d’Establiments 1932-1933. Passà a Inca aquest any al servei de la parròquia. Fou Director de la Congregació Mariana, Consiliari dels homes d’Acció Catòlica, dels Aspirants d’A.C. Director de l’Escola Parroquial, Professor dels Col·legis de La Puresa i La Salle. Rector del Convent de Sant Domingo des de 1944 fins que l’any 1962 esdevingué parròquia. Fou un exquisit poeta. +Inca 18.12.1988 BOBM 1989 pàg. 64-65; BOBM 1926, 449, 452; 1927, 267, 270, 307, 308, 310; 1929, 133, 293; 1930, 369, 570; 1932, 289; 1936, 73; 1948, 259.