Bonnín i Segura, Rafel
  Palma, 26-10-1845
  Prev. 21-09-1895
  Def. 01-08-1934
  Prevere 21.09.1895 havia estudiat a Tortosa. Féu títol de Patrimoni a Mallorca dia 19.04.1894. De 1896 a 1905 fou el capellà encarregat de l’Hostalet d’En Canyelles, que aleshores era de la parròquia de Sant Miquel, passant l’any 1906 com Adscrit en la parròquia de Sant Miquel. Morí a Palma dia 01.08.1934 BOBM 1934 pàg. 310