Buele i Ramis, Cecili
  Palma, 1944
  Prev. 16-06-1968
  Def. ???
  De 1968 a 1971 exercí el ministeri a les missions diocesanes del Burundi i de 1975 a 1978 al Perú, retornat a Mallorca treballà en la parròquia de La Encarnació i en l’Escoltisme i Guiatge de Mallorca. Fundà Amnistia Internacional i el Comité de Solidaritat amb Amèrica Llatina. Es secularitzà. Ha donat a la impremta 2013 Gloses meves. Hi ha una primera edició feta a Mèxic i una segona publicada a Mallorca l’any 2013.