Bujosa i Munar, Antoni
  Palma, 08-12-1903
  Prev. 18-12-1926
  Def. 08-09-1982
  Prev. 18.12.1926 començant l’exercici ministerial en la parròquia de Sant Miquel (Palma). Passà per les Vicaries de Gènova, S’Arenal, Algaida i el 1949 fou nomenat Vicari dels Hostalets. Morí dia 08.09.1982 BOBM 1983 pàg. 236.